Available courses

Adreçat a les persones nouvingudes que no saben llegir ni escriure. Correspon a tot el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura en llengua catalana, així com una aproximació a la matemàtica i facilita els processos d’adaptació i d’inserció social, on tindran el primer contacte amb la cultura del país.

Adreçat a persones amb dificultats de lectoescriptura en llengua catalana. Consolidació dels mecanismes de lectura i escriptura i els coneixements sobre l’entorn social i natural.

Adreçat a persones que dominen els coneixements bàsics de la comunicació oral i escrita i que volen obtenir una certificació bàsica. S’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cursos trimestrals 

Inscripció gratuïta: Assignació de places per ordre d'inscripció amb prioritat per a persones empadronades a la Garriga