Available courses

El curs per a l’obtenció de Graduat en Educació Secundària s' estructura en dos nivell: Ges 1 i Ges 2. La durada per a cadascun dels nivells és d’un curs escolar de setembre a juny.

El curriculum del GES s’enmarca dins la normativa publicada peL Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

GES 1

GES 2

MÒDULS OPTATIUS

Àmbit Comunicació

Llengua catalana I

Llengua catalana III

Llengua estrangera, mòdul 0

Llengua castellana I

Llengua castellana III

 Llengua i TIC

Llengua catalana II

Llengua estrangera II

Llengua castellana II

Llengua estrangera III

Literatura

Literatura catalana

Llengua estrangera I

Literatura castellana

Àmbit de les matemàtiques, ciència i tecnologia   

 Matemàtiques I

 Matemàtiques III

 Matemàtiques Inicials

 Matemàtiques II

 Matemàtiques IV

 Mediambient i canvi climàtic

 Física i Química I

 Biologia i geologia

 TIC

 Ciències naturals

 Física i química II

 Educació per la salut

 Tecnologia

Àmbit de les ciències socials

Geografia I

Geografia II

Art i artistes

Història I

Història II

C. socials i ed. per a la ciut.

C. soc. II i mov. migrat.


Curs de 30 hores de preparació pel obtenir el certificat actic, ni vell bàsic que avalua 6 competències: 

  • Competència 1: Cultura, participació i civisme
  • Competència 2: Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
  • Competència 3: Navegació i comunicació en el món digital
  • Competència 4: Tractament de la informació escrita
  • Competència 5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge
  • Competència 6: Tractament de la informació numèricaMoodle és una de les plataformes de codi obert més reconegudes dins l’educació virtual i que permet dissenyar entorns educatius molt potents, amb gran varietat d’activitats i eines. També ajuda molt a  la gestió administrativa.